شبکه های اجتماعی

آدرس تلگرام :

https://t.me/mazandrazmi

نماینده الیت کیک بوکسینگ در مازندران مشخص شد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای رزمی استان مازندران ، طی حکمی از سوی صابر اکبرزاده ریئس هیات ورزشهای رزمی استان مازندران نساء الیاسی به عنوان نماینده الیت کیک بوکسینگ استان مازندران تا پایان سال معرفی شد.

اطلاعات تماس

آدرس -ساری-خیابان آزادی - خیابان بعثت- بعثت 4- ساختمان دفاتر هیاتهای ورزشی- هیات ورزش های رزمی استان مازندران

تلفکس:33364669-011