شبکه های اجتماعی

آدرس تلگرام :

https://t.me/mazandrazmi

کمیته فنی

معرفی کمیته فنی...

اطلاعات تماس

آدرس -ساری-خیابان آزادی - خیابان بعثت- بعثت 4- ساختمان دفاتر هیاتهای ورزشی- هیات ورزش های رزمی استان مازندران

تلفکس:33364669-011